Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

EMA onderzoek adrenaline auto injectoren

EMA doet onderzoek naar adrenaline auto injectoren

De EMA (European Medicines Agency) is op verzoek van de Engelse autoriteiten op het gebied van geneesmiddelen begonnen met een review betreffende adrenaline auto injectoren. Er wordt onder andere gekeken naar de data aangaande de afgifte van adrenaline en de productinformatie

voor meer informatie