Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Vergoeding immunotherapie huisarts

Huisarts mag immunotherapie injecties geven
Op 26 februari 2014 is er overleg geweest tussen het Bestuur van de NVvA en dr Rosmalen, afdelingshoofd Beleid & Ontwikkeling van de LHV. Hieruit is naar voren gekomen dat de LHV het instellen van een immunotherapiekuur geen zaak vindt voor de huisarts. Echter, het voortzetten van een door de specialist ingestelde immunotherapiekuur middels injecties in de huisartspraktijk is geen enkel probleem.

Vergoeding immunotherapie injectie
De huisarts mag voor het geven van een immunotherapie injectie een consult rekenen. Hiervoor kan gebruikt worden
– M&I Verrichting 13018 ‘Verrichting ter vervanging specialistenbezoek’ (vergoedingen verschillen per verzekeraar)
– Consulten > 20 min, verrichting 12001