Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Vacatures Allergologie

 MSB Gouda

Vacaturenummer : 1132
Functie : Allergoloog, Medisch Specialistisch Bedrijf Gouda
Functieprofiel : Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda is een maatschap van ruim honderd
medisch specialisten, verenigd in 18 vakgroepen. Het MSB levert samen met het
Groene Hart Ziekenhuis en andere partners hoogwaardige medisch specialistische
patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie waarin kwaliteit van zorg en klantgerichtheid
centraal staan. Als jonge en ondernemende organisatie heeft het MSB veel aandacht
voor innovatie en ontwikkelingen in de zorgmarkt. Daarnaast hecht het MSB veel
waarde aan een sterke lokale verankering en samenwerking binnen de regio op
specifieke terreinen.

De vakgroep Allergologie bestaat momenteel uit 1 internist-allergoloog (0,65 FTE).
I.v.m. pensionering van deze allergoloog ontstaat een vacature. Het vakgebied
allergologie kan in de volle breedte uitgeoefend worden en het GHZ heeft op het
gebied van de allergologie een regionale functie. Poliklinische spreekuren vinden plaats op de locatie Zuidplas van het GHZ te
Nieuwerkerk a/d IJssel. De poli’s worden ondersteund door een enthousiast team van
doktersassistentes.Dagbehandeling vindt plaats op de kortverblijfafdeling in het GHZ te Gouda.

Wij vragen : · Allround allergoloog (0,65 fte)
· Resultaatgerichtheid, goede communicatieve vaardigheden, samenwerken
· Bereidheid tot samenwerking met de aanpalende specialismen, dermatologie,
KNO, longziekten, kindergeneeskunde. Binnen de vakgroep kindergeneeskunde
is ook een kinderarts-allergoloog werkzaam
· Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Wij bieden : ·
Indiensttreding als chef de clinique danwel toetreding als maat bij het MSB Gouda m.i.v. 1 januari 2017 op basis van 0,65 FTE
Bij loondienst inschaling conform AMS

Bijzonderheden : Solliciteren kan via
Informatie bij : Voor meer informatie kunt u terecht bij vakgroepvoorzitter mw. H. Mulder-Willems,
Hetty.Mulder@ghz.nl of mw. F. Gronheid, directeur Medisch Specialistisch Bedrijf
Gouda, femke.gronheid@ghz.nl. Beiden telefonisch bereikbaar via 0182 505050.

Locatie Utrecht/Zeist – Vakgroep Allergologie

Met 170 medisch specialisten biedt het Diakonessenhuis kwalitatief hoogwaardige zorg op de locaties Utrecht, Zeist en Doorn. Het ziekenhuis ontvangt hiervoor regelmatig erkenningen van onafhankelijke instanties. Daar zijn wij als ambitieuze zorgorganisatie trots op.

Voor diverse specialismen wordt een deel van de opleiding tot medisch specialist verzorgd. Daarnaast bestaat er een affiliatieovereenkomst met de Universiteit Utrecht voor de medische studenten.

De vakgroep Allergologie bestaat uit 1 internist-allergoloog (1.0 fte), 1 kinderarts-allergoloog (0.7fte), 1 nurse practitioner in opleiding, en wordt ondersteund door 4 gespecialiseerde dokters-assistenten en 1 secretaresse. Het is met name een poliklinisch vak verdeeld over twee locaties, Utrecht en Zeist. Er wordt ook gebruik gemaakt van kinder- en volwassen dagbehandelingsbedden en verplegend personeel op de locatie Utrecht.

Het vak allergologie wordt in de volle breedte uitgeoefend. Het Diakonessenziekenhuis heeft op dit gebied niet allen een stads- maar zeker ook een regionale functie. Specifieke aandachtsgebieden zijn subcutane en sublinguale immunotherapie behandeling, diagnostiek en behandeling van voedsel-, luchtweg-, insecten- en geneesmiddelenallergieën.

De vakgroep Allergologie zoekt op korte termijn vanwege uitbreiding van werkzaamheden

EEN ALLERGOLOOG (0,4-1,0 fte) M/V

Wij zoeken:

Een enthousiaste en ondernemende internist-allergoloog die een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van de vakgroep allergologie en daarnaast belangstelling heeft voor management taken, onderwijs en onderzoek.

Van onze nieuwe collega verwachten wij actieve samenwerking met vakgroepen dermatologie, KNO, longziekten en kindergeneeskunde. Daarnaast verwachten wij op termijn een actieve bijdrage aan de ziekenhuisorganisatie en de medische staf.

Toetreding tot de vakgroep vindt plaats in loondienst, volgens de geldende AMS richtlijnen.

Er wordt een toelatingscommissie samengesteld uit de medische staf en het management van het ziekenhuis.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Z. Tempels-Pavlica, internist-allergoloog (088-250 6672) of met de voorzitter van de toelatingscommissie, dhr. H. Bongers (088-250 5938).

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw curriculum vitae, kunt u tot en met 16 augustus 2015. sturen naar het Diakonessenhuis t.a.v. mw. G.M.A. Verschuren, beleidsadviseur Raad van Bestuur, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht.