Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Vergoeding niet geregistreerde Immunotherapie

Vergoeding niet-geregistreerde allergeenmiddelen

1. Bestaande gebruikers
Voor verzekerden die –  al dan niet op basis van voorafgaande toestemming of machtiging – al voor 1 januari 2014 niet-geregistreerde allergeenmiddelen gebruikten, treffen sommige verzekeraars zoals Achmea een overgangsregeling voor het jaar 2014. Dit betekent dat deze groep verzekerden het middel vergoed krijgt tot uiterlijk 1 januari 2015. In deze periode kan de verzekerde zich wenden tot zijn/haar behandelend arts om over te gaan op een ander, wel geregistreerd, allergeen product. Doet de verzekerde dit niet, dan kan de vergoeding, afhankelijk van de verzekeraar, per 1 januari 2015 komen te vervallen.

2. Nieuwe gebruikers
Indien vanaf 1 januari 2014 een niet-geregistreerd allergeen aan een nieuwe gebruiker wordt voorgeschreven, is de vergoeding daarvan afhankelijk van de verzekeraar. Elke verzekeraar voert hierin een eigen beleid. 

Het advies bij wens tot gebruik van een niet geregistreerd preparaat is om de verzekerde contact op te laten nemen met de verzekeraar of het preparaat vergoed wordt en zo ja, onder welke voorwaarden.

update 10 februari 2014