Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Wijziging statuten NVvA

Op de vergadering van 21 november 2014 zijn de nieuwe statuten door de algemene vergadering met algemene stemmen aangenomen.  De statuten betekenen een vereenvoudiging van de verenigingsstructuur doordat Vakgroep en NVvA nu één wetenschappelijke vereniging gaan vormen waarbij de Vakgroepleden de gewone leden zijn en de NVvA leden de buitengewone leden van de Vakgroep. Door deze statutenwijzigingen zijn de eisen voor lidmaatschap aangescherpt; als gevolg hiervan komen bepaalde lidmaatschappen te vervallen. De desbetreffende leden zullen hiervan persoonlijk op de hoogte worden gesteld.