Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Reacties op diclofenac

In de afgelopen jaren zijn meermalen meldingen geweest van anafylactische reacties op diclofenac. Om de omvang van het probleem te inventariseren heeft de Vakgroep Allergologie een formulier gemaakt waarop deze reacties aangemeld kunnen worden.

Anafylaxis diclofenac