Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Contributie

De contributie hangt af van het type lidmaatschap

Lidmaatschap en contributie NVvAKI – 2019

Leden ontvangen een factuur per post. Nieuwe leden betalen pas na goedkeuring van hun lidmaatschap.

Het rekeningnummer van de NVvA is:

NL73 INGB 0001 128659 BIC INGBNL2A
t.n.v. Ned Ver voor Allergologie te Oosterhout