Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Contributie

De contributie hangt af van het type lidmaatschap:

Gewone leden NVvA                                                      €325,00

Gewone leden NVvA (allergoloog oude stijl)                  € 325,00 + FMS bijdrage

Gewone leden NVvA (aspirant en senior)                      € 162,50

Buitengewone leden NVvA                                             €   75,00

Buitengewone leden NVvA (aspirant en senior)             €   37,50

KOALA                                                                           €   75,00

 

Leden ontvangen een factuur per post. Nieuwe leden betalen pas na goedkeuring van hun lidmaatschap.

Het rekeningnummer van de NVvA is:

NL73 INGB 0001 128659 BIC INGBNL2A
t.n.v. Ned Ver voor Allergologie te Oosterhout