Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Allergietesten

Huidtesten

Bij allergie onderzoek wordt gebruik gemaakt van 3 typen testen, de huidpriktest, de intracutane test en plakproeven. Het zijn, in ervaren handen, betrouwbare testen die snel een antwoord kunnen geven op de aanwezigheid van allergische antistoffen. Het nadeel is dat patient bepaalde medicatie moet stoppen omdat anders de testuitslagen beinvloed worden.

Meer informatie over huidtesten

Laboratoriumonderzoek

Laboratoriumonderzoek is een snelle methode om allergische antistoffen aan te tonen. Het voordeel voor de patient is dat deze geen medicatie hoeft te stoppen. Echter, niet alle allergenen zijn te testen in het bloed en soms laat de sensitiviteit te wensen over. Net als bij huidtesten tonen bloedtesten alleen allergische antistoffen aan; een positieve test wil niet zeggen dat er sprake is van een allergie.

Meer informatie over laboratoriumonderzoek

Provocatietesten

Provocatietesten kunnen gebruikt worden om een allergie aan te tonen of uit te sluiten als anamnese en allergieonderzoek geen sluitende diagnose opleveren. Dit kan bij inhalatieallergenen door middel van provocatietesten van oog, neus of longen. Bij voeding gebeurt dit door middel van orale provocaties, al dan niet dubbelblind, en bij geneesmiddelen door middel van orale of parenterale provocaties. Bij patienten met een mogelijke reactie op insectengif kan in sommige gevallen een indicatie zijn voor een provocatie met een levend insect

Meer informatie over provocatietesten