Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Lidmaatschap

Wie kunnen lid worden?
Het lidmaatschap kan aangevraagd worden door zorgprofessionals met belangstelling voor allergologie. Na aanmelding beslist het bestuur van de NVvA over toelating. Nieuwe leden worden in de eerstvolgende vergadering na hun aanmelding officieel welkom geheten in de huishoudelijke vergadering.

Binnen de NVvA zijn er 4 typen leden

Gewone leden
Allergologen en klinisch immunologen met een inschrijving in het BIG register

Buitengewoon leden
Andere medici, paramedici of onderzoekers die zich die zich beroepsmatig bezighouden met allergie

Seniorleden
NVvA leden kunnen na hun pensionering in aanmerking komen voor het seniorlidmaatschap tegen een gereduceerd tarief. Men dient hiertoe een verzoek in te dienen bij het bestuur via het secretariaat. Seniorleden mogen de wetenschapsdagen bezoeken alsmede de huishoudelijke vergadering, men heeft echter geen stemrecht meer.

Inhoud lidmaatschap

De NVvA verzorgt 2x per jaar een wetenschappelijk nascholing, elke derde vrijdag van maart en november. Deze is vrij toegankelijk voor leden. Ook zijn BIG-geregistreerde NVvA leden automatisch lid van de WAO, de World Allergy Organisation. De NVvA heeft een eigen wetenschappelijk blad, het NTvAA.

KOALA lidmaatschap
De NVvA verzorgt 2x per jaar een nascholing voor allergologie assistenten samen met de NVvA dag. Allergie assistenten kunnen een zgn KOALA lidmaatschap aanvragen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden ovv naam, adres, telefoonnummer, email en naam en adres van de praktijk waar zij werkzaam zijn. Na acceptatie ontvangt men een email ter bevestiging plus een factuur voor het betalen van het lidmaatschapsgeld.