Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Lid worden of wijzigen

Lidmaatschap aanvragen
Als u lid wilt worden van de NVvA, kunt u dit doen door middel van een email aan het secretariaat ovv
– naam
– werkadres
– specialisme/functie
– voor AIOS: verwachte datum beeindiging opleiding
– emailadres voor correspondentie
– indien van toepassing: BIG-nummer

Lidmaatschap opzeggen
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, kunt u dit doen door middel van een email aan het secretariaat ovv naam, werkadres en functie.

Gegevens wijzigen
Als uw gegevens wijzigen verzoeken wij u vriendelijk dit bijtijds door te geven via een email aan het secretariaat zodat wij uw gegevens up to date kunnen houden.

Algemene informatie
Het lidmaatschap staat open voor personen met een BIG registratie die werkzaam in de gezondheidszorg. Daarnaast kunnen ook personen die zich op wetenschappelijke wijze bezighouden met allergie lid worden, alsmede personen die een beroep uitoefenen waarbij zij allergische patiënten ondersteunen in hun behandeling, zoals bijvoorbeeld een dietiste, longverpleegkundige of dermatologisch verpleegkundige.

U betaalt pas contributie als u geaccepteerd bent als lid. Als u uw contributie niet betaalt ontvang u twee maal een herinnering. Daarna wordt u automatisch geroyeerd als lid.

Emailadres secretariaat: info@nvva-allergologie.nl