Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Veelgestelde vragen

Wie kunnen lid worden van de NVvA?
Het lidmaatschap staat open voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met allergologie. Na aanmelding beslist het bestuur van de NVvA over toelating. Nieuwe leden worden in de eerstvolgende vergadering na hun aanmelding officieel welkom geheten in de huishoudelijke vergadering.

Binnen de NVvA zijn er 3 typen leden
1) Gewone leden – (internist)allergologen en klinisch immunologen met een inschrijving in het BIG register
2) Buitengewoon leden – Academici of HBO afgestudeerden die zich beroepsmatig bezighouden met allergie
3) Seniorleden – Na pensionering kan een NVvA lid in aanmerking komen voor het seniorlidmaatschap tegen een gereduceerd tarief. Men dient zich hiervoor aan te melden via info@nvva-allergologie.nl. Seniorleden mogen de wetenschapsdagen bezoeken alsmede de huishoudelijke vergadering, men heeft echter geen stemrecht meer.

Bestaat er ook een bedrijfslidmaatschap?
Nee, het lidmaatschap van de NVvA wordt uitsluitend toegekend aan individuele personen.

Voert de NVvA visitaties uit in ziekenhuizen of praktijken?
Nee, de NVvA verzorgt nascholingen op het gebied van allergologie en immunologie. De NVvA voert geen visitaties uit en verleent geen goedkeuring aan praktijken.

Kan ik als lid het logo van de NVvA voeren?
Nee, het logo van de NVvA is eigendom van de NVvA en mag alleen voor NVvA activiteiten gebruikt worden.

Kan ik als lid het logo van de WAO voeren?
Nee, het logo van de WAO is eigendom van de WAO en mag alleen voor WAO activiteiten gebruikt worden. De NVvA is ook niet gerechtigd om het logo van de WAO te voeren.

Mijn behandelaar voert het logo van de NVvA en/of WAO? Is dat een teken van kwaliteit?
Het logo van de NVvA is het eigendom van de NVvA is geen kwaliteitskeurmerk, idem voor de WAO. U kunt aan dit logo/teken van lidmaatschap dan ook geen verwachtingen ten aanzien van kwaliteit van zorg ontlenen.