Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Immunologische aandoeningen en Covid 19

Vanwege de problemen met COVID-19 hebben we namens de NVvAKI antwoorden geformuleerd op vragen van patiënten en artsen of patiënten met auto-immuunziekten (systemische autoimmuunziekten en vasculitiden), primaire immuundeficiënties (PID), of auto-inflammatoire aandoeningen een extra risico lopen op het oplopen van COVID-19 virus en wat moet gebeuren met de medicatie die zij krijgen voor hun aandoening […]

Adrenaline auto injector gebruik door niet-professionals

De NVvAKI krijgt regelmatig vragen over het zetten van adrenaline auto injectoren door niet-professionals. In onderstaande nieuwsbrief vindt U de meest gestelde vragen en antwoorden Adrenaline auto-injector – Nieuwsbrief oktober 2018

Abonnement NTvAA

Ook voor niet leden van de NVvA is het mogelijk om een abonnement te nemen op dit tijdschrift. Hiertoe kunt u via onderstaande link contact opnemen met de uitgever Nederlands Tijdschrift voor Allergie en Astma  

Reacties op diclofenac

In de afgelopen jaren zijn meermalen meldingen geweest van anafylactische reacties op diclofenac. Om de omvang van het probleem te inventariseren heeft de Vakgroep Allergologie een formulier gemaakt waarop deze reacties aangemeld kunnen worden. Anafylaxis diclofenac