Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Overgevoeligheid voor geneesmiddelen

Geneesmiddelovergevoeligheid

Geneesmiddelen hebben als doel een ziekte te genezen of de symptomen er van te onderdrukken. Helaas hebben geneesmiddelen vaak ook nadelige effecten; denk bijvoorbeeld aan blauwe plekken of langer bloedende wondjes bij het slikken van bloedverdunners.
Vaak wordt bij een reactie op een geneesmiddel gedacht aan een overgevoeligheidsreactie zoals bij galbulten of diarree. Echter, dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Bij een reactie op een geneesmiddel is het belangrijk om uit te zoeken of het gaat om een bijwerking of om een overgevoeligheidsreactie vanwege de mogelijke consequenties voor toekomstig gebruik. Als u bijvoorbeeld geen aspirines meer mag slikken, welke pijnstillers of ontstekingsremmers zijn dan nog wel mogelijk? En als u een bepaald antibioticum niet meer mag hebben, maar u heeft het wel heel hard nodig, zijn er dan mogelijkheden waardoor u het alsnog kunt krijgen? Op de volgende pagina’s vindt U meer informatie over geneesmiddelreacties, de mogelijkheden tot onderzoek en behandeling.

Wat is een geneesmiddelovergevoeligheid?

Welke soorten geneesmiddelallergieën zijn er?

Is een reactie op een geneesmiddel gevaarlijk?

Hoe wordt een geneesmiddelreactie onderzocht?

Ik heb een geneesmiddelallergie. Wat nu?

 

TIP

  • Als bij u een geneesmiddelovergevoeligheid is vastgesteld, geed dit dan door aan uw apotheek en aan al uw behandelend artsen, ook uw tandarts.
  • Draag ook altijd een medisch paspoort bij u of een SOS hanger waarin deze informatie vermeldt staat en neem op vakantie een brief mee in het Engels waarin uw overgevoeligheid vermeld staat.

Nuttige adressen:

Stichting Witte Kruis
www.whitecrossfoundation.org/nl/index.html

Europese website informatie over geneesmiddelreacties
http://www.adrreports.eu/