Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Oorzaken van EoE

Hoe EoE precies ontstaat is nog niet helemaal duidelijk. Wel lijkt de oorzaak afhankelijk te zijn van meerdere factoren. Allergie voor bepaalde voedingsmiddelen speelt een belangrijke rol. De stoffen in het voedsel die de ontsteking uitlokken worden allergenen genoemd. Deze voedselallergenen komen voor in het eten en drinken dat wij dagelijks gebruiken. Er zijn ook aanwijzingen dat allergenen in de lucht (pollen) de ontstekingsreactie uitlokken. Dit verklaart waarom sommige patiënten meer last hebben van klachten en ontsteking in de slokdarm tijdens het pollenseizoen.