Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Prijzen

De Nederlandse Allergologie Prijs (NAP)

Deze prijs wordt door een jury toegekend aan het meest aansprekende proefschrift op het gebied van de Allergologie. De uitreiking van deze prijs vindt een maal per 2 jaar plaats tijdens de najaarsvergadering van de NVvA, mits minimaal 6 aanmeldingen zijn. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt er geen Proefschriftprijs uitgereikt. De aangemelde proefschriften worden dan meegenomen bij de daaropvolgende NAP ronde 2 jaar later.

Aanmeldingsprocedure: Als u uw proefschrift wilt aanmelden voor de Nederlandse Allergologie Prijs, dan dient u uiterlijk 2 maanden voor de desbetreffende Najaarsvergadering 3 exemplaren van uw proefschrift naar het secretariaat van de NVvA te sturen sturen met begeleidend schrijven. Alleen proefschriften die in de twee jaar voorafgaand aan de Najaarsvergadering zijn uitgekomen en een (pre) klinisch onderzoek behelzen op het gebied van de Allergologie kunnen meedingen.

Secretariaat NVvA

T.a.v. Vincent Krones
Emmastraat 2a
4811 AG Breda

email: info@nvva-allergologie.nl

Storm van Leeuwen Medaille
De Storm van Leeuwen medaille is bedoeld voor mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de ontwikkeling van de Allergologie. De uitreiking van deze medaille vindt plaats tijdens de najaarsvergadering van de NVvA.

Storm_van_leeuwen_medaille