Nederlandse Vereniging voor Allergologie

The Dutch Society of Allergology

Reisbeurs

De NVvA kent jaarlijks 2 reisbeurzen van 500 euro toe aan leden om hen in staat te stellen deel te nemen aan internationale congressen onder de volgende voorwaarden

  1. Op het moment van aanmelden jonger dan 35 jaar
  2. Op het desbetreffende congres wordt eigen werk gepresenteerd
  3. De aanvrager verzorgt ook een presentatie van het desbetreffende werk op de wetenschappelijke vergadering van de NVvA

Aanmeldingen gaarne sturen naar:

Secretariaat NVvA

T.a.v. Vincent Krones
Emmastraat 2a
4811 AG Breda

email: info@nvva-allergologie.nl